Ymunwch  dros 4,000 o wersyllwyr a 12,000 o bobl ifanc wrth i CFfI Cymru westeio’r digwyddiad fwyaf CFfI ledled y Deyrnas Unedig ac Iwerddon!

PENTREF IEUENCTID 2020

Mae’n ddrwg gan Ffederasiwn Mudiad Ffermwyr Ifanc Cymru (CFfI) gyhoeddi bod Y Pentref Ieuenctid eleni, 2020, wedi cael ei chanslo yn sgil yr argyfwng coronafeirws (COVID-19). Mae hyn hefyd yn unol â phenderfyniad y gwnaeth Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ddoe i ganslo’r sioe haf.

Rydym wir yn gobeithio y bydd y sefyllfa wedi amgen yn fawr erbyn canol mis Gorffennaf, fodd bynnag, gyda’r holl baratoadau sy’n ofynnol, cyn yr hyn a fyddai wedi bod yn ddathliad 30 mlynedd o gynnal y digwyddiad yn Court Farm, ni fyddai posib sicrhau diogelwch yr holl unigolion dan sylw.

Rydym yn gwerthfawrogi y bydd y penderfyniad hwn yn un siomedig i’n holl cefnogwyr ffyddlon a’r rheini sy’n cefnogi ein digwyddiad fel partneriaid. Sicrhewch y byddwn fel mudiad yn parhau i weithio’n ddiflino er mwyn sicrhau bod cymorth yn cael ei ddarparu i’n pobl ifanc an cymunedau yng nghefn gwlad Cymru.

Os yr hoffech fwy o fanylion am waith CFfI Cymru, cysylltwch â 01982 553502 neu ewch draw i’n gwefan www.cffi.cymru

NODDWYR

Eleni rydym yn ddiolchgar am gefnogaeth gan Prifysgol Harper Adams, Cymdeithas y Sioe Frenhinol Cymru ac

Uned Digwyddiadau Mawr Llywodraeth Cymru fel cefnogwyr ariannol y digwyddiad.

Un o’r gigiau gorau dwi erioed wedi gwneud… roedd yn rhaid iddynt lusgo fi o na!

GREG JAMES

double quotation mark

CYFLEUSTERAU