Diwrnod
Awr
Munud

Ymunwch  dros 4,000 o wersyllwyr a 12,000 o bobl ifanc wrth i CFfI Cymru westeio’r digwyddiad fwyaf CFfI ledled y Deyrnas Unedig ac Iwerddon!

PENTREF IEUENCTID 2020

Mae 2020 yn gweld y digwyddiad yn cael eu gynnal am y 30ain waith ar dir fferm yng Nghanolbarth Cymru yn Court Farm, Llanfair-ym-Muallt. Y Maes gwersylla a safle adloniant orau oll ar gyfer pobl ifanc yn ystod Sioe Frenhinol Cymru.

Dros y 29 mlynedd diwethaf mae’r digwyddiad wedi datblygu i fod yn un o feysydd gwersylla a wyliau cerddoriaeth mwyaf yn Canolbarth Cymru ar gyfer pobl ifanc.

Yn 2019, roedd ychydig dros 4,000 o bobl ifanc yn gwersylla ar y safle gyda 12,000 o bobl eraill yn mwynhau’r adloniant dros y bedair noson.

Mae’r digwyddiad yn croesawu pobl ifanc o bob cwr o’r Deyrnas Unedig ac Iwerddon.

NODDWYR

Eleni rydym yn ddiolchgar am gefnogaeth gan Prifysgol Harper Adams, Cymdeithas y Sioe Frenhinol Cymru ac

Uned Digwyddiadau Mawr Llywodraeth Cymru fel cefnogwyr ariannol y digwyddiad.

Un o’r gigiau gorau dwi erioed wedi gwneud… roedd yn rhaid iddynt lusgo fi o na!

GREG JAMES

double quotation mark

CYFLEUSTERAU