Diwrnod
Awr
Munud

CROESO NÔL!

PENTREF IEUENCTID 2021

Mae’r Ffederasiwn Mudiad Ffermwyr Ifanc Cymru (CFfI) yn falch iawn o gyhoeddi bod Y Pentref Ieuenctid yn dychwelyd eleni, yn 2022!

Mae archebion yn agor ar 3 Mai, ac mae’r meini prawf canlynol yn berthnasol:

RHAID i rai 16 – 17 oed fod yn aelodau o’r CFfI (Mae hyn yn cynnwys pob un o’r Pum Gwlad hefyd). Mae Ffurflenni Caniatâd hefyd yn orfodol ar gyfer y grŵp oedran hwn, a gellir eu llwytho i lawr unwaith y bydd yr archeb wedi’i gwneud. Anfonwch nhw ar unwaith i [email protected]

RHAID i 50% o’r HOLL archebion dros 18 oed fod yn aelodau o’r CFfI (Unwaith eto, yn cynnwys pob un o’r Pum Gwlad). Gofynnir i chi ddarparu rhifau aelodaeth wrth archebu.

RHAID i bob tocyn gwersylla 12 awr fod yn aelodau CFfI.

I gael rhagor o fanylion am waith CFfI Cymru, cysylltwch â [email protected] ffoniwch 01982 553502 neu ewch i’n gwefan www.yfc.wales

NODDWYR

Eleni rydym yn ddiolchgar am gefnogaeth gan Massey Ferguson, Cymdeithas y Sioe Frenhinol Cymru, Castell Howell a Prifysgol Harper Adams fel cefnogwyr ariannol y digwyddiad.

CYFLEUSTERAU